Un instrument statistic folosit împotriva terorismului permite detectarea zăcămintelor de minereuri